Mämmen vesihuolto osuuskunnan riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan – periaatteen (WSP) mukaisesti. Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt Mämmen vesihuolto osuuskunnan riskinarvioinnin 8.12.2022.
Jyväskylän kaupungin terveydensuojeluviranomainen ja Mämmen vesihuolto osuuskunta ovat yhteistyönä arvioineet osuuskunnan jakeleman talousveden laatuun vaikuttavien muuttujien tarvittavan tutkimustiheyden edellisten 3 vuoden näytetulosten, riskinarvioinnin (wsp) ja muun olemassa olevan tiedon perusteella. Mämmen vesihuolto osuuskunnan jakeleman talousveden laatuominaisuudet eivät ole kolmen viime vuoden aikana vaihdelleet merkittävästi ja määritetyt pitoisuudet ovat olleet talousveden laatuvaatimusten ja -suositusten mukaisia. Riskiarvioon perustuen vesiosuuskunnan vedestä on tutkittu muuttujia seuraavasti: Jatkuvan valvonnan näyte (JV) joka toinen vuosi ja joka neljäs vuosi jatkuvan valvonnan näytteen lisäksi vesiosuuskunnille tarkoitettu jaksottaisen valvonnan näyte (JV+JSVOK). Tuloksia hyödynnetään valvontasuunnitelmassa.

Pikaviesti

Voit jättää meille pikaviestin ja otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian.

Ei luettavissa? Vaihda Captcha-koodi.

Kirjoita hakusana ja paina enteriä